poradenství pro řízení firem,
účetnictví a daně

Účetnictví pro společenství vlastníků, bytová družstva a neziskové organizace

Nezaměřujeme se pouze na vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty. V rámci letité praxe jsou Vám k dispozici i zkušenosti s vedením účetnictví subjektů, které nebyly založeny za účelem dosahování zisku. Jde zejména o:

Společenství vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva, případně pronajímatelé bytových i nebytových prostor, kterým nabízíme

 • vedení účetnictví jednotkám, jejichž hlavní činností je zajištění bytových potřeb svých členů, případně pronájem bytových a nebytových prostor
 • účetní závěrky včetně výkazů a přiznání k dani z příjmu
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • vyúčtování záloh na služby a energie, zaplacených nájemníky
 • spolupráce při zpracování žádostí na čerpání dotací na modernizaci bytového fondu
 • vyúčtování čerpaných dotací
 • spolupráce při zpracování žádostí o poskytnutí bankovních úvěrů a následné plnění administrativních podmínek ukládaných uzavřenou smlouvami o bankovním úvěru

Neziskové organizace, zejména občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti atd. kterým nabízíme

 • vedení účetnictví neziskové organizace
 • v případě potřeby oddělení neziskových a ziskových (zdaňovaných) činností
 • sestavení všech daňových přiznání, které mají neziskové organizace povinnost odevzdat
 • spolupráce při zpracování žádostí o granty a dotace
 • sledování čerpání dotací a grantů a jejich následné vyúčtování
 • zpracování finančních částí monitorovacích zpráv k dotacím poskytnutých z fondů EU
 • řešení problematiky sponzorských smluv, případně smluv o zajištění reklamy a minimalizace daňových povinností ze zajištěných reklam